UrbanPhòng Đi Ngọn Lan Đột Biến

Các Phòng được thiết kế theo bằng sáng chế số 16/139097 tại USPTO-Mỹ do Công ty Treant Protector PTE., LTD sở hữu và khai thác về công nghệ Giả Lập Khí Hậu và Thổ Nhưỡng

https://t-farm.vn/wp-content/uploads/2020/09/118030922_606718283309679_4123915529952770257_n-1.jpg
Location:
Bao Loc
Year:
2019
Service:
Giả Lập Khí Hậu
Material:
Treant Protector
Design:
Tuan Pham

Phòng được thiết kế phù hợp với các diện tích nhỏ gọn từ 10m2 – 50m2, hoặc lớn hơn >200m2 dạng vertical farming. Chức năng phòng chủ yếu để đi ngọn cho các loại cây var trưởng thành và các kie con. Độ cao đi ngọn của các cây trong phòng có thể lên tối đa 3,5m chiều cao.

Ngoài ra chức năng ươm kie được thiết kế theo các thông số giả lập khí hậu khác với phòng trồng cây. Giúp các kie, mắt ngủ chai lâu ngày bật mắt và ra rễ khoẻ mạnh

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *