HomeElementsImages & Before/After

THUMBNAIL SIZEStandard image

https://t-farm.vn/wp-content/uploads/2018/09/post_02-160x160.jpg

SMALL SQUARE SIZEFade to grey

https://t-farm.vn/wp-content/uploads/2018/09/post_02-320x320.jpg

SMALL SQUARE SIZEFlip image

https://t-farm.vn/wp-content/uploads/2018/09/post_02-320x320.jpg

FULL SIZEZoom in

https://t-farm.vn/wp-content/uploads/2018/09/post_02.jpg

LARGE SQUARE SIZEZoom in & gray

https://t-farm.vn/wp-content/uploads/2018/09/post_02-1280x1200.jpg

HARD ROUNDED SHAPEFade from grayscale

https://t-farm.vn/wp-content/uploads/2018/09/post_02-1280x1200.jpg

LARGE RECTANGLE SIZE / SOFT ROUNDED SHAPEScroll effect

https://t-farm.vn/wp-content/uploads/2019/08/home_03_inner-720x1280.jpg

LARGE VERTICAL RECTANGLE SIZEZoom in & content

https://t-farm.vn/wp-content/uploads/2018/09/post_02-720x1200.jpg

Headline & Button

1 VISIBLE SLIDESImage Slider

post_06
post_04
post_01

4 VISIBLE SLIDESImage Slider

SMALL GAPMasonry Image Grid

LARGE GAPMasonry Image Grid

Before & After Image

Thông Tin Liên Hệ

(+84)8888 72 888
info@tp.life
Số 04, đường số 05, KP4, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Về Chúng Tôi

Chúng tôi theo đuổi mục tiêu:”Gìn giữ và phát triển đời sống của con người”