I. CÁC ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN
– Trang web này được điều hành bởi Công Ty TNHH Treant Protector Việt Nam (Treant Protector). Xin vui lòng đọc kỹ các Điều kiện & Điều khoản trước khi sử dụng hoặc đăng ký trên trang web này. Bạn phải hoàn toàn đồng ý với các điều kiện và điều khoản này nếu muốn sử dụng trang web. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều kiện và điều khoản dưới đây, bạn sẽ không thể sử dụng trang web này dưới bất kỳ hình thức nào.
– Lưu ý rằng trang web này được xây dựng nhằm phục vụ truy cập trên phạm vi toàn cầu đối với người sử dụng.
– Những thông tin và mức giá trên trang web này được áp dụng cho người sử dụng trên phạm vi toàn cầu.
– Chúng tôi có quyền từ chối truy cập vào trang web này bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

II. LUẬT ĐIỀU CHỈNH
Việc truy cập vào trang web này có điều kiện theo sự đồng ý của bạn, rằng toàn bộ những thông tin trên trang web và toàn bộ các vấn đề phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ căn cứ vào quyền hạn xét xử của các tòa án Việt Nam.

III. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG TRANG WEB
Khi sử dụng trang web này, xin vui lòng đồng ý những điều khoản sau:
1. Chấp nhận trách nhiệm về tài chính đối với toàn bộ các giao dịch được thực hiện theo tên và tài khoản của bạn.
2. Để có đủ năng lực pháp lý, bạn phải từ 18 tuổi trở lên.
3. Đảm bảo rằng mọi thông tin mà bạn cung cấp về chính bạn và về bất cứ ai khác là hoàn toàn chính xác.
4. Không được sử dụng trang web này để thực hiện hành vi đăng ký sai trái, gian lận.
5. Nghiêm cấm mọi hành vi phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, chính trị, phân biệt chủng tộc, tài liệu bất hợp pháp, khiêu khích thông qua trang web này.
6. Không sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, cấp phép trang web này và bất kỳ phần nội dung nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp bạn sao chép thông tin từ trang web này để sử dụng cho cá nhân bạn và mang tính phi thương mại.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
Chúng tôi đề nghị bạn nên đọc kỹ các điều kiện đăng ký được áp dụng khi thực hiện đăng ký. 
Khi thực hiện đăng ký qua trang web của Treant Protector, xin vui lòng thực hiện mối quan hệ theo hợp đồng trực tiếp (ràng buộc pháp lý) với chúng tôi. 
Các điều kiện đăng ký bao gồm những giới hạn và những loại trừ về trách nhiệm pháp lý, và phí hủy và thay đổi phải thanh toán, nếu việc đăng ký bị hủy hoặc thay đổi sau khi đã được xác nhận.

V. THANH TOÁN
– Toàn bộ các sản phẩm hoặc dịch vụ cần phải được thanh toán trước ngoại trừ các trường giao dịch có hợp đồng ký kết giữa bạn và Treant Protector thì hình thức thanh toán sẽ được thực hiện theo hợp đồng.
– Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng Ngân lượng, Paybal.
– Treant Protector sẽ không thu thập thông tin chi tiết thẻ tín dụng của bạn. Những thông tin mà bạn cung cấp sẽ được bảo đảm an toàn tuyệt đối trong hệ thống kỹ thuật theo tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu (SSL), của Ngân Lượng, Paybal khi bạn tiến hành thanh toán bằng thẻ tín dụng.

VI. CẤP PHIẾU THANH TOÁN
– Sau khi thanh toán, Treant Protector sẽ gửi xác nhận, phiếu thanh toán qua email hoặc fax: phiếu này phải được in ra như là bằng chứng của việc mua bán và sẽ được xuất trình cho Nhà cung cấp dịch vụ.
– Tất cả thông tin về du khách cần phải được cung cấp một cách chính xác tại thời điểm đăng ký.
– Mọi yêu cầu sửa đổi, bổ sung cần phải được gửi qua email đến Treant Protector.
– Treant Protector không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề gì có thể xảy ra nếu bạn không nhận hoặc đọc kỹ xác nhận, phiếu thanh toán của bạn. Trong trường hợp bạn chưa nhận được phiếu thanh toán, bạn cần phải thông báo cho Treant Protector ít nhất 72 giờ trước ngày cung cấp dịch vụ ấn định.

VII. QUY TRÌNH HỦY DỊCH VỤ VÀ HOÀN TRẢ
– Việc hủy toàn bộ các dịch vụ bởi người tham gia tour phải được gửi và nhận bằng văn bản: email hoặc fax. Treant Protector không chấp nhận yêu cầu hủy dịch vụ qua điện thoại.
Treant Protector không chịu trách nhiệm về mọi yêu cầu hủy dịch vụ khi chưa nhận được email hoặc fax và chưa xác nhận lại với bạn. Trong trường hợp này, sẽ áp dụng phí hủy dịch vụ hoặc sản phẩm.

VIII. KHIẾU NẠI VÀ ĐÒI BỒI THƯỜNG
– Nếu khách hàng có khiếu nại đến Treant Protector, trước hết khách hàng phải thông báo càng sớm càng tốt để khắc phục vấn đề khiếu nại đó. Nếu vẫn chưa hài lòng qua các kênh đó trong chuyến đi thì khách hàng cần gửi mọi vấn đề khiếu nại trực tiếp đến info@tp.life trong vòng 30 ngày. Công ty sẽ không nhận mọi trách nhiệm đối với những khiếu nại nhận được sau thời hạn này.

IX. BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU
Bản quyền trong nội dung của trang web này thuộc về Treant Protector. Chúng tôi bảo lưu bản quyền và có toàn bộ quyền sở hữu đối với trang web này và toàn bộ nội dung của nó. Thương hiệu Treant Protector và mọi ký hiệu, logo và hình ảnh của Treant Protector trên trang web này đã được đăng ký bảo hộ bản quyền của Treant Protector .

X. NHỮNG THAY ĐỔI
Website https://t-farm.vn có thể thay đổi giao diện, nội dung, bao gồm những điểm đặc trưng, những thông tin hoặc nội dung khác vào bất cứ lúc nào mà không cần phải đưa ra thông báo trước.