Chính sách hợp tác đại lý T-Farm

Cung cấp máy T-Farm và Catalog đi kèm

Training về Kỹ Thuật và Chăm sóc khách hàng

Cung cấp Data Khách hàng tiềm năng & Phân phối khách hàng trực tiếp về từ kênh MKT

*TP sẽ không trực tiếp bán lẻ, khách liên hệ sẽ được chuyển xuống cho đại lí.

 

 

 

Cùng họp bàn và thông báo trước mỗi chiến dịch Marketing của công ty.

 

Hưởng chiết khấu riêng cho từng dòng sản phẩm & phụ kiện.

Thưởng Quý & Năm định kỳ

Phát triển và Quản lí đội ngũ Cộng tác viên bán hàng riêng.

 

Ưu tiên phân phối Sản phẩm mới & Mở rộng thị trường địa bàn

Yêu cầu đại lý

Tham gia đầy đủ các khoá đào tạo về Sản Phẩm và Chăm sóc khách hàng.
Ký quỹ