Nắm bắt nhu cầu thị trường tương lai – Bạn đã sẵn sàng trở thành đại lý T-Farm?

Nắm bắt nhu cầu thị trường tương lai – Bạn đã sẵn sàng trở thành đại lý T-Farm?

T-Farm là thiết bị trồng cây trong nhà được sản xuất và thương mại hoá với sự nhượng quyền công nghệ từ bằng sáng chế Mỹ của Treant Protector. Nắm bắt được nhu cầu về biến đổi khí hậu trên toàn thế giới, nhu cầu sử dụng nguyên dược liệu sạch của người dân, T-Farm là một sản phẩm của…

Xem thêm